Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη νέας εταιρείας στην Κύπρο

Ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση στην Κύπρο, αλλά δεν ξέρετε απο που να ξεκινήσετε; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα.


Τι μπορούμε να κάνουμε για σας:

 • Σύγκριση επιχειρηματικών μοντέλων (πχ αυτοεργοδοτουμένος ή εταιρεία) για να προσδιορίσουμε την καλύτερη επιλογή για σας
 • Ενημέρωση για τις φορολογικές και άλλες συνέπειες της έναρξης μιας νέας επιχείρησης στην Κύπρο
 • Βοήθεια στη μεταφορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης στην Κύπρο απο το εξωτερικό
 • Εκτίμηση μελλοντικών εξόδων (λογιστικά, ελεγκτικά, άλλα) της επιχείρησης
 • Γενικές συμβουλές για την έναρξη μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο

Μέσω των νομικών μας συνεργατών μπορούμε να προσφέρουμε εγγραφή εταιρειών και γραμματειακές υπηρεσίες, κάνοντας την CBU το μοναδικό σημείο επαφής που χρειάζεται για όλες τις ανάγκες μιας νέας εταιρείας:

 • Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο
 • Παροχή υπηρεσιών γραμματέα, εγγεγραμμένης διεύθυνσης, διευθυντών, και μετόχων
 • Βόηθεια σε θέματα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών
 • Εγγραφή εμπορικής επωνυμίας
 • Εγγραφή εμπορικού σήματος (trademark)

Φορολογικά πλεονεκτήματα εγγραφής μιας εταιρίας στην Κύπρο

 • Ένας από τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12.5%)
 • Τα φορολογητέα κέρδη ενός έτους μπορούν να αντισταθμιστούν εναντίων τυχών ζημιών στα προηγούμενα 5 έτη
 • Μερίσματα που πληρώνονται από μια Κυπριακή εταιρία στους μετόχους μπορούν να φορολογηθούν με 0% φόρο
 • Ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (19% ή χαμηλότερος)
 • Συμβάσεις διπλής φορολογίας με την ΕΕ, Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ινδία, και πολλές άλλες χώρες
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών προκύπτει μόνο σε περίπτωση κέρδους από πώληση ακινήτου στην Κύπρo

Άλλα πλεονεκτήματα της Κύπρου

 • Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι απλή και γρήγορη διαδικασία
 • Συμπαγείς υποδομές και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
 • Σε περίπτωση ρευστοποίησης Κυπριακής εταιρείας, η «έξοδος» των μετόχων είναι σχετικά εύκολη
 • Πολιτική σταθερότητα και νομοθετικό πλαίσιο ιδιαίτερα φιλικό προς επιχειρήσεις
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε Ελληνικά είτε Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς στην Κύπρο
 • Σαν κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος επωφελείται από όλες τις συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης (ειδικά) της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων